Har du tänkt tanken?

5 augusti 2013

FolderSoS

Stefan och Svante har, inte en mack ihop, men väl en kampanj. I ett utskick till kunder ställer vi frågan: Har du tänkt tanken att ge ut en bok om ditt företag, organisation eller kanske om dig själv? Det kan vara en mindre skrift om företagets värdegrund, en coffeetablebok med visioner eller en berättelse som tar avstamp i vd och andra nyckelpersoner. Vi har producerat uppdragsböcker förr, tillsammans och på tidigare byråer.

Den tryckta boken är ett utmärkt komplement till den digitala kommunikationen. En bok sticker ut, gör intryck och känns inte flyktig. Därför behåller mottagaren den ofta.

Stefan är art director och Svante är copywriter. Vi har vad som krävs för att ta fram uppdragsböcker: bred erfarenhet av livet, näringslivet och av det kreativa och tekniska arbetet bakom trycksaker. Hör gärna av dig.

Lämna en kommentar

Svante Nybyggars
Svante Nybyggars på Twitter