Syn på reklam

”Reklam ska inte väcka uppmärksamhet, utan nyfikenhet och sympati. Uppmärksamhet kan vem som helst skapa. Det är bara att visa nakna människor på bild.”

Sagt för många år sedan av en av svensk reklams legendarer. Nog stämmer det även idag. För att reklam ska vara effektiv krävs att den är ärlig och har relevans. Bra reklam bygger på respekt för mottagaren och höjer värdet på företagets varumärke. För att utlösa en reaktion och leda till handling måste reklamen också vara mer än kreativ yta. Därför hämtar den näring och kraft ur varumärket och skapas med förståelse för kundens affär.

I den meningen är det ingen större skillnad mellan konsument- och producentreklam. Alla är vi människor vare sig vi tänker köpa en platt-tv eller en grävmaskin. Vi tittar ut ett antal märken och söker fördelar hos vart och ett. Sett till funktion är det ofta ingen avgörande skillnad mellan varken olika platt-tv-apparater eller olika grävmaskiner. Men har de samma värde?

Svar, nej. Av det enkla skälet att vi människor sällan eller aldrig köper en produkt, eller tjänst, enbart på rationella grunder. Lika viktigt eller ännu viktigare är de emotionella värden – till exempel säkerhet, trygghet och status – som finns inbyggda i varumärket. Det känns klokare och mindre riskfyllt att köpa en märkesprodukt. Därför är vi också beredda att betala lite mer. Det starka varumärket är en form av garanti, både inför oss själva och andra.

Vilka värden besitter ditt företags varumärke?

Kreativitet är hårt arbete

Visst händer det oss alla att vi får goda idéer i duschen eller under en skogspromenad, men goda idéer slår sällan ned som blixten. När det inträffar beror det ofta på att vi gått och grunnat en längre tid, kanske omedvetet, och att vi dessutom är pålästa.

Bra reklam, varumärkesprofilering och annan kommunikation tar sin utgångspunkt i kunskap, omvärldsintresse och erfarenhet. Med erfarenhet är det lättare att utveckla fingertoppskänsla.

Det goda hantverket – att skriva eller sätta grafisk form – kräver engagemang, finess och kärlek till yrket. Kunden är varken betjänt av klichéer eller överdrifter som omedelbart drunknar i bruset. Eller ännu värre; framkallar spefulla leenden bland dem som annonsen, broschyren eller webbfilmen riktar sig till.

Reklam som gör sitt jobb och skapar rätt image kostar förvisso pengar, men är inte dyr. Reklam som mottagaren direkt stöter bort eller skrattar åt, kostar mångdubbelt mer pengar eftersom den även skadar ditt varumärke.

Det är ingen slump att Ernest Hemingway blev en världsberömd författare. Om sina böcker sa han: ”When it reads easy, it’s hard writ.”

Tyngd bakom orden

Nybyggars kommunikation erbjuder framför allt idéer och ord. (I samarbete med andra kreatörer även visuell gestaltning av ditt budskap.) Ord som säljer, profilerar och förflyttar positioner. Med känsla och smakfullhet. Och med insikt om hur man sätter ord på de värden som finns i ett varumärke.

Efter över 30 år som bokstavstrogen har det förstås blivit en del ord och en väl insutten bak. (Hemingway föredrog att stå upp och skriva.) Ord för så vitt skilda saker som kartonger och kontraktstillverkning, intresseorganisationer och ingenjörsinnovationer, möbler och mobiltelefonmjukvaror plus allt möjligt mellan golv och tak: golvplankor, köksinredningar och takboxar.

När vi talas vid eller ses, låt oss orda om din business.

Svante Nybyggars

Svante Nybyggars
Svante Nybyggars på Twitter