Och så blev det

24 maj 2011

Året är 1985. Sören Blanking, legendarisk svensk copywriter, skriver till den unge journalisten: ”Du kan bli copywriter när du vill, om du vill.” Och så blev det.

1985 var före internet och före persondatorer värda namnet. I egenskap av journalist hade jag intervjuat Sören Blanking för en regional affärstidning och skrivit ut texten på en elektrisk skrivmaskin. Intervjuobjektet kom också på tidningens omslag, rökandes en cigarrett i långt munstycke. Det var hans signum.

Vi fick bra kontakt, Sören Blanking och jag. Han hade själv börjat sin skrivarbana som journalist på TT, innan han sökte sig till reklambranschen och gjorde sig ett namn i ”den kreativa revolutionen”. Från hans penna kom nästan alltid eleganta rubriker och texter, emellanåt med litterär anstrykning.

Att brevledes få beröm av denne gigant kändes förstås bättre än bra för den unge journalisten, som själv attraherats av psykologin bakom reklamskrivandet. Utan längre betänketid valde han att kliva över till reklambranschen.

Lämna en kommentar

Svante Nybyggars
Svante Nybyggars på Twitter